WELKOM OP DE WEBSITE VAN

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN UITHOORN

Deze site geeft u informatie over wie wij zijn en wat we doen voor u als inwoner van de gemeente Uithoorn betreffende het Sociale Domein.

Het Sociale Domein

Het sociale domein betreft bijna alles waar de inwoners van de gemeente Uithoorn in het dagelijkse leven mee te maken krijgen of hebben.

We noemen daarbij de domeinen van de jeugd, zorg en welzijn, bijstand en andere uitkeringen via de gemeente, schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, mantelzorg, werkgelegenheid, wonen (sociaal en ook begeleid wonen), onderwijs, etc.

Het sociale domein draait om de mens en de wijze waarop zij in staat is om deel te nemen aan de samenleving onder het motto “iedereen doet mee”.

De Adviesraad

De adviesraad is volledig onafhankelijk. In de adviesraad zitten mensen die (ervarings-) deskundigen zijn op de bovengenoemde sociale domeinen. De leden nemen de adviesrol zeer serieus omdat zij zich terdege realiseren dat zij mensen vertegenwoordigen die veelal in een positie verkeren die kwetsbaar is (sociaal en economisch).

De leden van de adviesraad komen graag in contact met de inwoners van Uithoorn. Zij bezoeken daartoe gericht bijeenkomsten die het Sociale Domein betreffen en ontvangen ook graag informatie van u. Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering er van dan horen wij die graag van u.

Wij gebruiken uw informatie uitsluitend, anoniem en vertrouwelijk bij het opstellen van onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente.

Taken van de Adviesraad

De adviesraad heeft als taak het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken in het sociaal domein, die van belang zijn voor cliënten en overige inwoners van de gemeente.

De adviesraad adviseert vanuit het belang van de cliënten en inwoners van de gemeente. Het sociale domein omvat de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet en de participatiewet. Belanghebbenden of hun vertegenwoordigers kunnen het woord voeren in de vergaderingen.

U kunt deze wens via het e-mailadres van de adviesraad Sociaal Domein kenbaar maken.

Algemene informatie over de Adviesraad Sociaal Domein.

Bij Nederlandse Wet is iedere Nederlandse gemeente verplicht tot het instellen van een onafhankelijke adviesraad voor het sociale domein. Leden van de adviesraad zijn allemaal vrijwilligers die onbezoldigd hun werk doen als kritische vertegenwoordigers voor iedere inwoner van de gemeente Uithoorn.

Het betreft de volgende domeinen: jeugd, zorg en welzijn, bijstand en andere uitkeringen via de gemeente, schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, mantelzorg, werkgelegenheid, wonen (sociaal en ook begeleid wonen) en onderwijs. De Adviesraad, volgt het College van B&W van de gemeente Uithoorn die ook verplicht is de adviesraad te consulteren voordat zij een belangrijk besluit willen nemen op een thema of onderwerp in het sociale domein.

Op deze wijze bewaken wij als onafhankelijk platform de belangen van u als inwoner van de gemeente Uithoorn.