Over

Sociaal Domein Uithoorn

Wie zijn wij

De adviesraad Sociaal Domein is volledig onafhankelijk. In de adviesraad zitten mensen die (ervaring)deskundigen zijn op het gebied van het sociaal domein, bestaande uit de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO. De leden nemen de adviesrol zeer serieus omdat zij zich terdege realiseren dat zij mensen vertegenwoordigen die veelal in een positie verkeren die kwetsbaar zijn (sociaal en economisch).

Wat doen wij

De adviesraad heeft als taak het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken in het sociaal domein die van belang zijn voor inwoners van de gemeente.

Wat bieden wij

De adviesraad bestaat op het moment uit 9 leden. Wij vergaderen in principe 1 keer per maand op de woensdagavond. Daarbuiten ben je actief in een werkgroep van jouw specialisatie om een advies uit te brengen of informatie te vergaren. Regelmatig is er overleg met de gemeente; de wethouder dan wel met ambtenaren. om de samenwerking te versterken. Daarnaast zijn er regelmatig mogelijkheden om jezelf verder te scholen. Jouw bijdrage wordt enorm gewaardeerd door de inwoners en B&W van Uithoorn. Ondanks dat het een vrijwilligersfunctie is, ontvang je een vergoeding. Het is namelijk vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Wat zoeken wij

De adviesraad is op zoek naar vrijwilligers die met name ervaring hebben met een van de onderstaande zaken:

  • Jeugdwet
  • Schuldhulpverlening / Armoede
  • Woonvoorzieningen
  • Schrijven van formele stukken

Ben jij die betrokken inwoner van de gemeente Uithoorn en wil je graag jouw ervaring gebruiken om de gemeente Uithoorn gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid?
Laat ons dit dan weten, je kunt jouw vragen mailen of jezelf aanmelden via info@ppsduithoorn.nl
​Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismaking.

Antoine van Mulukom

per 1 januari 2024 voorzitter

Ik ben in 2012 in Uithoorn komen wonen. Ik ben afgekeurd maar met mijn mogelijkheden wil ik mij nuttig maken voor de lokale samenleving. De gemeente Uithoorn heeft mij benaderd om deel te nemen aan de adviesraad, dit omdat ik op verschillende gebieden van het sociale domein ervaringsdeskundige ben en zo een actieve bijdrage kan leveren aan de adviesraad. Zo kan ik mij actief inzetten voor de Uithoornse en De Kwakelse gemeenschap, wat ik met plezier doe.

Daniëlle Oomkens

secretaris

Mijn man en ik wonen sinds 2005 heel fijn in Uithoorn en ik ben helaas definitief afgekeurd voor werkzaamheden vanwege een ernstige ziekte. Na verloop van tijd knapte ik weer op en had ik voldoende energie om vrijwilligerswerk op te pakken. Ook vind ik het leuk om mijn levenservaring en mijn inzichten te gebruiken om maatschappelijk bezig te zijn. De adviesraad bestaat uit een gemêleerd gezelschap en we krijgen allerlei soorten vragen vanuit de gemeente. Het is uitdagend, interessant en sociaal om te doen en wij zouden graag meer inwoners van Uithoorn en de Kwakel in ons team willen hebben.

Dieke Davelaar

In 1981 ben ik met mijn man in Uithoorn komen wonen. Onze 3 kinderen zijn hier geboren en opgegroeid. Vanuit mijn werk als ergotherapeut, ben ik sterk verbonden met mensen met een beperking. Met deze kennis en ervaring heb ik mij aangemeld bij de adviesraad om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het Sociale Domein van de gemeente Uithoorn en De Kwakel.

Ellen Huijgen

per 1 januari 2024 penningmeester

Sinds 2018 woon ik met mijn hondje in Uithoorn. Als betrokken inwoner en ervaringsdeskundige in de psychiatrie en verslavingszorg ben ik lid geworden van de adviesraad om mij in te zetten voor de (kwetsbare) inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

Marcel Rits

Sinds 1 maart 2025 ben ik lid geworden van de Adviesraad Sociaal Domein met als doel mij in te zetten voor bewoners in Uithoorn die dat nodig hebben.

Al 42 jaar woon ik naar tevredenheid in Uithoorn. Getrouwd en één dochter die samen met haar man een tweeling van bijna 3 jaar hebben. Ik heb ruim 25 jaar leidinggevende commerciële functies bekleed. Op mijn 50e ben ik helaas volledig afgekeurd. Motivatie en inzet heb ik naar mogelijkheden ingezet om vrijwilligerswerk te doen zoals; adviseur/fondsenwerver Diabetes Fonds, gemeenteraadslid (2010-2011), voorzitter bewonersvereniging Euro-Parel, et cetera.

Ik vertrouw erop samen met de andere teamleden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren door zinvolle, gevraagde en ongevraagde adviezen te geven aan het college van B&W!

Martine van Beem

Ik ben opgegroeid in Uithoorn en heb daarna bijna 10 jaar in Amsterdam gewoond. Eind 1999 was ik zwanger van mijn oudste dochter en ben terugverhuisd naar Uithoorn. Inmiddels wonen mijn man en hier alweer 23 jaar en hebben 2 dochters (bijna 23 en 21 jaar). Ik heb jarenlang in de zakelijke dienstverlening gewerkt, naar dat gaf mij op een gegeven moment niet meer genoeg bevrediging en ben weggegaan. Ik werk nu als docent op een ISK. Ik geef Nederlands en burgerschap aan nieuwkomers van 16-23 jaar. Daarnaast ben ik mentor. Ik doe dit werk met enorm veel plezier en merk dagelijks wat een impact het heeft om te moeten vluchten uit je land, maar ook de enorme veerkracht en dankbaarheid. Ze zijn heel erg gemotiveerd om de taal te leren en beseffen dat dit ook nodig is om te kunnen integreren. Ze willen een opleiding volgen en niet afhankelijk zijn van een uitkering. Sommigen werken heel veel om ouders te ondersteunen voor wie het leren van de taal nu eenmaal een stuk moeilijker is. Mijn werk doe ik in Amstelveen, maar onze leerlingen komen ook uit Uithoorn. Ik heb me aangemeld bij de adviesraad om mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten voor inburgeraars en de participatiewet.

Petra Mastenbroek

Getrouwd en moeder van 2 kinderen.
Ik woon sinds 15 jaar met veel plezier in Uithoorn. Sinds 2006 ben ik werkzaam voor de gemeente Amsterdam, waarvan ik sinds 2019 werkzaam ben als klantbegeleider voor statushouders. Met één van deze redenen ben ik dan ook met trots sinds maart 2022 lid van de adviesraad.

Algemene informatie over de Adviesraad Sociaal Domein

Bij Nederlandse Wet is iedere Nederlandse gemeente verplicht tot het instellen van een onafhankelijke adviesraad voor het sociale domein. Leden van de adviesraad zijn allemaal vrijwilligers die onbezoldigd hun werk doen als kritische vertegenwoordigers voor iedere inwoner van de gemeente Uithoorn. Het betreft de volgende domeinen: jeugd, zorg en welzijn, bijstand en andere uitkeringen via de gemeente, schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, mantelzorg, werkgelegenheid, wonen (sociaal en ook begeleid wonen) en onderwijs.
De Adviesraad, volgt het College van B&W van de gemeente Uithoorn die ook verplicht is de adviesraad te consulteren voordat zij een belangrijk besluit willen nemen op een thema of onderwerp in het sociale domein. Op deze wijze bewaken wij als onafhankelijk platform de belangen van u als inwoner van de gemeente Uithoorn.